W Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie odbył się pokaz szkolnych projektów edukacyjnych, podczas którego uczniowie klasy drugiej zaprezentowali swoje dokonania. W roku szkolnym 2015/2016 zrealizowano trzy projekty gimnazjalne:

1. Społeczny projekt edukacyjny pt. "Geneza przemocy" realizowało dwunastu uczniów, których opiekunem był p. Stanisław Dworak. Celem projektu było zapoznanie z sytuacjami z życia codziennego, które wywołują negatywne emocje, a pozostawione swojemu biegowi w konsekwencji doprowadzają do agresji. Swoją pracę przedstawili w formie filmu edukacyjnego, co samo w sobie również było ciekawym przeżyciem.

2. W projekcie matematycznym pt. „Śladami Pitagorasa i jego twierdzenia" wzięło udział 10 uczniów klasy drugiej gimnazjum. Opiekunem projektu była p. Lucyna Kaniecka-Białkowska. Celem gimnazjalistów było poznanie sylwetki starożytnego filozofa i matematyka, dokonań szkoły pitagorejskiej oraz przeprowadzenie dowodów twierdzenia Pitagorasa.

3. Projekt humanistyczny pt. ,,Trudne sprawy Balladyny" realizowało 10 uczniów pod kierunkiem p. Ewy Karczewskiej .Celem uczestników było przedstawienie fragmentów dramatu J. Słowackiego w konwencji programu ,,Trudne sprawy". Ich pomysłowość w realizacji projektu, zarówno w grze aktorskiej jak i w przygotowaniu inscenizacji, spotkała sie z zainteresowaniem odbiorców.

Realizatorzy