W dniu 9 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej w Lelkowie odbył III Szkolny Konkurs Przyrodniczo -Recytatorski pod nazwą „Ptasie plotki”. Przeprowadzony konkurs stanowił jeden z elementów podejmowanych działań w ramach realizacji programu „Przyroda wokół nas – Ptaki”.

Konkurs poprzedzony był wiosennymi obserwacjami ptaków na terenie wsi Lelkowo w ramach akcji „Spring Alive” organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ponadto nasi uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Przyrody w Olsztynie, gdzie wzięli udział w lekcji muzealnej „ Od przylotu do odlotu”.

Przygotowując się do recytacji wybranych wierszy uczniowie wykonali plakaty z informacjami na temat ”ptasich bohaterów” występujących w utworach literackich, co przyczyniło się do pogłębienia wiedzy o wybranych gatunkach ptaków.

W trakcie konkursu uczniowie recytowali wiersze o tematyce związanej z ptakami. Poziom przygotowania był bardzo wysoki i mimo tremy nasi wychowankowie wypadli tak wspaniale, że komisja miała ogromny problem z wyłonieniem zwycięzców.

Nagrody książkowe zostały zakupione dzięki dofinansowaniu z Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i środków WFOŚiGW w Olsztynie.

 

Irena Bagan
Anna Rutkowska