W związku ze zmianą organu obsługującego program 500+ wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), niezależnie od okresu na jaki będą składane, należy składać od dnia 1 stycznia 2022r.  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia tj. 1 styczeń 2022r. Referat Spraw Społecznych  nie będzie przyjmowało i rozpatrywał wniosków o te świadczenie. Jedynie będzie kontynuował wypłatę świadczeń przyznanych na okres 2021/2022 tj. do dnia 31 maja 2022r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2022/2023  będzie można składać już od 1 lutego 2022 r., ale  bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski  przyjmowane będą wyłącznie  w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Więcej informacji:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

sporządził:

Kierownik Referatu Spraw Społecznych

Iwona Zielińska-Kanclerz