OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 2
5 października 2022r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lelkowo w sprawie przyjęcia„Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXXVI (188)/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 2 września 2010r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Lelkowo        i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego            i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Lelkowo zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu:

 Uchwały Rady Gminy Lelkowo w sprawie przyjęcia„Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 rok”.Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie: www.uglelkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 25 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r. na adres: Urząd Gminy Lelkowo, Lelkowo 21, 14 – 521 Lelkowo na wypełnionym formularzu, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź osobiście w pokoju nr 4a – Referat Spraw Społecznych. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

                                                                           

Załączniki

  • OGŁOSZENIE
    format: word, rozmiar: 14.5 KB, data dodania: 25-10-2022 13:16:28
  • FORMULARZ DO KONSULTACJI
    format: word, rozmiar: 28 KB, data dodania: 25-10-2022 13:16:28
  • Uchwała
    format: word, rozmiar: 15.42 KB, data dodania: 25-10-2022 13:16:28