Do uczniów klas  IV szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelkowo: Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lelkowie i Szkołę Podstawową w Zagajach,  trafiły już laptopy, przekazane w ramach Rządowego programu „Laptop dla ucznia”.                    
Laptopy otrzymało na własność 10 czwartoklasistów.

Program „Laptop dla ucznia”, to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostali uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.

Otrzymany w ramach programu laptop będzie służył w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu uczniowie zyskają równy i łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, e-booków, kursów i innych materiałów, które poszerzą ich wiedzę, umiejętności, a także zainteresowania.

Więcej szczegółów dotyczących programu, w tym zasady użytkowania i gwarancji znajdziecie Państwo na stronie www.laptopdlaucznia.gov.pl

Załączniki:

  1. Ulotka informacyjna
  2. Pytania i odpowiedzi

Koordynator programu:

Kierownik Referatu Spraw Społecznych

Iwona Zielińska-Kanclerz

55 244 82 87

obraz laptop dla ucznia