OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 31 października  2023r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lelkowo w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Treść ogłoszenia stanowiią poniższe zalączniki

Załączniki

Sporządził:

Iwona Zielińska-Kanclerz
Kierownik Referatu Spraw Społecznych