Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1 SIERPNIA 2015r. rozpocznie się wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

 Informuję również, iż:

  1. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,

  2. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Więcej informacji, na temat przyjmowania i wydawania wniosków można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Lelkowo – w Referacie Spraw Społecznych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, lub. pod nr tel: (0-55)244 82 87.

Wójt Gminy Lelkowo
Stanisław Popiel