Ogłaszamy dodatkowy nabór do Programu Stypendiów Pomostowych. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy dostali się na I rok studiów i spełniają warunki Programu. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Wnioski o stypendium należy składać on-line.
Aplikacja do składania wniosków w drugim naborze aktywna będzie tylko przez tydzień: od 17 września 2015 r. (czwartek) do 25 września 2015 r. (piątek), do godziny 16:00.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROFILEM KANDYDATA I REGULAMINEM PROGRAMU – TUTAJ.

Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z niezbędnymi dokumentami przesłać lub złożyć osobiście najpóźniej do dnia 28 września (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

  • Oddziału Terenowego ANR (wybranego we wniosku) – jeżeli składałeś wniosek w segmencie IA,
  • Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – segmenty IB i IC,
  • rekomendującej organizacji lokalnej – segment II.

Datę publikacji wyników rekrutacji w 2 naborze podamy około 10 października.

 

Żródło: www.stypendia-pomostowe.pl