Impreza plenerowa "Dożynki gminne" - 2008 i 2009 rok

 

W gminie Lelkowo nie było tradycji dożynkowych. Organizując przez dwa kolejne lata imprezę dożynkową wzbudzono w społeczności lokalnej szczególnie wśród rolników potrzebę kultywowania tradycji dożynkowych, wspólnego świętowania. Było to widoczne szczególnie w roku 2009, gdzie zaangażowanie rolników i organizacji lokalnych w prace przygotowawcze bardzo wzrosło.

Pobudzenie aktywności, działanie na rzecz własnego środowiska, dobra komunikacja między Sołectwami to cechy, które powinny się systematycznie rozwijać.

Współudział w przygotowaniach, integracja, rywalizacja i dobra zabawa to cel imprezy, który osiągnięto. Pokazanie możliwości świętowania tradycji dożynkowych mamy nadzieję zostało zaszczepione i będzie kultywowane. Docenianie trudu rolników w gminie rolniczej ma ogromne znaczenie.

Potrzeba integracji, wspólnej zabawy ale również rywalizacji między grupami społecznymi, mieszkańcami poszczególnych sołectw przyniosła zadowolenie i satysfakcję dla uczestników imprezy.

Dożynki Gminne – to impreza skierowana do mieszkańców gminy z szczególnym uznaniem dla pracy rolników, w imprezie uczestniczyły całe rodziny rolnicze, a także mieszkańcy gminy nie związani z rolnictwem. Program imprezy obejmował: mszę świętą dożynkową, przemarsz korowodu dożynkowego przez Lelkowo przy muzyce orkiestry dętej, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych, konkurencje sportowo-rekreacyjne dla uczestników, koncert zespołu estradowego disco polo, zabawę taneczną oraz poczęstunek dla gości i uczestników.
Wspólnie spędzony czas to integracja i zabawa.