Prezentacja skierowana do uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Lelkowo"

załącznik :  PREZENTACJA "Alkoholowi mówię stop..."