‼ APEL DO MIESZKAŃCÓW O WŁAŚCIWE SEGREGOWANIE ODPADÓW I ZACHOWANIE PORZĄDKU WOKÓŁ ŚMIETNIKÓW ‼
?WSPÓLNIE ZADBAJMY O PORZĄDEK W NASZEJ GMINIE?

❗️przestrzegajmy zasady segregacji odpadów❗️

?Konsekwencje niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych reguluje art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm)
image000000