Informujemy, że 8 marca br. na terenie gminy Lelkowo odbędzie się wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe NALEŻY WYSTAWIĆ wyznaczonym punkcie tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 6:00 w dniu wywozu.

Każdy wystawca odpadów powinien taki punkt zgłosić do Urzędu Gminy w Lelkowie telefonicznie 552448128 ( 7.30 - 15.30 ) do dnia 5 marca godziny 15.00.

Odpady wielkogabarytowe są to m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek)- te odpady przyjmuje Sołectwo Zagaje w ramach konkursu EKO Sołectwo, kontakt z Panią Sołtys.
Materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych.

Ponadto w Braniewie przy ul. Morskiej 55 (teren Przedsiębiorstwa EMPEGIEKA Sp. z o.o.) funkcjonuje punkt, do którego Mieszkańcy Gminy Lelkowo mogą dostarczać bezpłatnie odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Warunkiem jest wypełnienie stosownego oświadczenia.

Punkt czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku: 8:00 do 17:00 oraz w soboty: 10:00 do 13:00.

Wszelkie informacji udziela pracownik w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lelkowie telefonicznie 552448128 ( 7.30 - 15.30 ).

ODBIORCA :PGN ORNETA SP Z O. O.
KOLEJNA ZBIÓRKA JESIENIĄ.

GABARYTY