Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lelkowie w dniu 11 listopada rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Lelkowie, następnie uczestnicy obchodów udali się do Gminnego Centrum Kultury, gdzie odbyła się uroczysta akademia.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Wójt Gminy - Stanisław Popiel, który przywitał wszystkich zebranych i wygłosił przemówienie nawiązujące w swej treści do obchodzonego święta. Przygotowany na tę okoliczność program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży, był wzruszającą lekcją historii i patriotyzmu, podczas której nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem

W filii GCK w Wyszkowie również uczczono 99 rocznicę odzyskania niepodległości. Mieszkańcy wzięli udział w uroczystej akademii. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i przemówieniu Wójta Gminy, na scenie z pięknym programem artystycznym wystąpiły dzieci i młodzież z Wyszkowa. Uroczystość zakończono poczęstunkiem.

 

filia Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie