Z udziałem przedstawicieli władz i wielu dostojnych gości 5 maja 2018 r. greckokatolicka parafia św. Jerzego w Lelkowie obchodziła 25-lecie istnienia. Jubileuszową mszę, w asyście greckokatolickiego i rzymskokatolickiego duchowieństwa, sprawował Metropolita Przemysko-Warszawski biskup Eugeniusz Popowicz. Do końca września 1996 r. był on proboszczem tej parafii. Po liturgii proboszcz ks. mitrat Jan Łajkosz podziękował gościom i wiernym za obecność oraz nagrodził zasłużonych dla parafii. Na zakończenie Goście złożyli życzenia z okazji srebrnego jubileuszu parafii.

Po uroczystościach w cerkwi odbyło się spotkanie w Gminnym Centrum Kultury. W montażu słowno-muzycznym wystąpili uczniowie przygotowani przez siostrę Julię, nauczycielkę religii oraz języka ukraińskiego w Lelkowie i Zagajach. Wiązankę ukraińskich piosenek wykonał zespół „Lelkiwśki Wesełuszky” prowadzony przez instruktora muzycznego Michajła Semotiuka. Na scenie i w czasie uroczystości śpiewali klerycy lwowskiego seminarium. Następnie odbyła się projekcja dokumentalnego filmu o historii budowy cerkwi i parafii. Przy pięknie i suto nakrytych stołach zebrani rozmawiali, wspominali czas miniony.

Irena Sołoducha