Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju, na stałe wpisane w kalendarz każdego patrioty. Jest wyrazem szacunku dla dokonań przodków walczących w obronie ojczyzny oraz źródłem wiedzy historycznej i patriotycznych doświadczeń. Odzyskanie niepodległości i powrót po latach zaborów wolnego państwa polskiego dla wszystkich Polaków jest wartością, którą doceniamy i szanujemy również na szczeblu lokalnym.

103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w Lelkowie rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej 9 BBKPanc. i pocztów sztandarowych w Kościele Rzymskokatolickim Pw. Najświętszej Maryi Panny w Lelkowie. Po mszy świętej, odbył się przemarsz pod kamień upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, odśpiewano Hymn Narodowy, wciągnięto Flagę Narodową na maszt i odczytano Apel Pamięci według ceremonii wojskowej z udziałem Kompanii Honorowej 9 BBKPanc wraz z salwą honorową. W Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie odbył się patriotyczny montaż słowno - muzyczny. Przed obiektem zaprezentowały się służby Stoiska i atrakcję cieszyły się dużym powodzeniem mieszkańców i przybyłych gości.

Poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich Przyjazna Chata z Lelkowa.