„Świętowanie warenyków z dzyndzałkami” w Lelkowie  6-18 grudnia 2021r.

 

a w nim:

6-11.XII Warsztaty kulinarnie z nauką gotowania potraw ukraińskich wg tradycyjnych       

                           receptur. Będą to m.in. Warenyki na różne sposoby, tradycyjny barszcz    

                           ukraiński, kutia i wiele innych. Warsztaty poprowadzą panie z KGW  

                           Pograniczanki i Związku Ukraińców w Polsce Koło w Lelkowie pod  

                           kierunkiem Olgi Puszkar.

 

11.XII godz. 18.00 WIECZERNYCIA z koncertem zespołu “Żurawka” i młodego

                          ukraińskiego artystów Aleksandra Sukhomlina i degustacją potraw   

                          ukraińskich. Wieczernyci towarzyszyć będzie wystawa pamiątek 

                          ukraińskich zgromadzonych przez lelkowską mniejszość ukraińską.

12-18.XII Warsztaty kulinarnie z nauką gotowania potraw warmińskich tj.  

                          dzyndzałków z hreczką i skrzeczkami na różne sposoby, farszynków,  

                          zupy karmuszki, czy plincli z pomoćką. Warsztaty poprowadzą panie z 

                          KGW Pograniczanki pod kierunkiem Anny Rykaczewskiej

18.XII godz. 18.00 WIECZORNICA z koncertem Kapeli Jakubowej i degustacją

                           potraw warmińskich. Wieczornicy towarzyszyć będzie wystawa  

                           pamiątek ukraińskich zgromadzonych przez rodowitych mieszkańców   

                           Lelkowa.

Organizator:  Stowarzyszenie BOCIAN

Współorganizatorzy: Wójt Gminy Lelkowo

                                    Gminne Centrum Kultury w Lelkowie

                                   Związek Ukraińców w Polsce       

                                  KGW Pograniczanki

Zadanie publiczne pt.  „Świętowanie warenyków z dzyndzałkami” jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

plakatbaner 002