Pierwsza część "Świętowania warenyków z dzyndzałkami" mamy już za sobą. 4-dniowe warsztaty gotowania potraw ukraińskich zakończone WIECZERNICĄ z degustacją tych potraw w artystycznej oprawie zespołu ŻURAWKA i Oleksandr Sukhomlin oraz wystawą ukraińskich pamiątek, stały się istnym ukraińskim świętem w Lelkowie. Twórcami tego święta był Związek Ukraińców w Polsce Koło w Lelkowie, Gminne Centrum Kultury i Stowarzyszenie BOCIAN.

Członkom i pracownikom w/w składamy ogromniaste podziękowanie. Uroczystość, swoją obecnością, zaszczycił wicemarszałek województwa warmińsko- mazurskiego Miron Sycz i Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Strzeszewski, pełniący również rolę współorganizatora tego wydarzenia.
Od poniedziałku czas na dzyndzałki, czyli warsztaty gotowania potraw warmińskich i wieczornicę (sobota 18.12. godz. 18.00) z muzyką warmińską. Zaśpiewa Kapela Jakubowa!
"Świętowanie warenyków z dzyndzałkami" jest zadaniem finansowanym ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego.