W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lelkowie odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom z terenu gminy Lelkowo. Jubileusz „Złotych Godów” świętowali Jadwiga i Zbigniew Jakubowscy oraz Krystyna i Tadeusz Janowiak.

Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski uroczyście powitał dostojnych jubilatów, a następnie skierował w stronę par małżeńskich serdeczne życzenia, kolejnych lat spędzonych razem w zdrowiu i wzajemnym szacunku oraz słowa pochwały i uznania za ich wspólne życie.
Jubilaci otrzymali również medale przyznane przez Prezydenta RP Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, kwiaty i dokumenty pamiątkowe.

 Zdjęcie przedstawia pary małżeńskie które otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie