ŚW. FLORIAN PATRONEM KAPLICY W WYSZKOWIE
Uroczyste nadanie imienia św. Floriana Kaplicy w Wyszkowie odbyło się w dniu 27 maja 2015r.
Mszę Świętą celebrował ks. Infułat Adolf Setlak. Kaplica w Wyszkowie należy do Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Zagajach. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy nastąpiło na mocy Dekretu Abp Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego.

W uroczystościach wzięli udział Kapłani, Samorządowcy, Parafianie:
- Ks. Infuat Adolf Setlak,
- Ks. Prałat Leszek Galica,
- Ks. Dziekan dr Kazimierz Gergont SVD,
- Pan Leszek Dziąg Starosta Braniewski,
- Pan Stanisław Popiel Wójt Gminy Lelkowo,
- Pan Leszek Kłębucki Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego,
- Pan Władysław Hruszka Członek Zarządu Powiatu,
- Pan Mieczysław Stec Przewodniczący Rady Gminy w Lelkowie,
- Ks. Proboszcz Andrzej Szocik,
- Ks. Antoni Jucewicz,
- Ks. Proboszcz Piotr Piasecki,
- Ks. Proboszcz Wiesław Grześkowiak,
- Ks. Proboszcz Jakub Ilczuk,
- Rodzice Ks. Proboszcza, Państwo Małgorzata i Andrzej Ilczuk,
-Pan Bogusław Zych Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
-Pan Henryk Goździcki Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komendant Gminny OSP gminy Jeziorany wraz z małżonką Hanną Goździcką,
-Pan st. kpt. Władysław Szczepanowicz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Pan Tomasz Sielicki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszkowie na czele z Prezesem dh. Januszem Czekaj,
- Pani Halina Stechnacz-Buśko Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagajach,
- Poczet Sztandarowy OSP w Lelkowo,
- Sołtys Sołectwa Wyszkowo Mirosław Kudliński,
- Parafianie z Wyszkowa i Zagaj.