W świetlicy w Wyszkowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Goście, którzy przybyli najpierw obejrzeli część artystyczną. Były piosenki, wierszyki oraz życzenia dla mam. Dzieci wręczyły wszystkim mamą laurki, dziękując w ten sposób za ich trud, po czym był słodki poczęstunek oraz prezenty.

Następnie odbyły się obchody z okazji Dnia Dziecka, które przeprowadzono na boisku. Dzieci brały udział w konkursach min. z piłką, przeciąganie liny, węża strażackiego, biegi w workach z wężem strażackim, kręcenie syreną alarmową. oraz wspólne ognisko z pieczona kiełbaska, owoce oraz słodkości i napoje.
Organizatorzy wspólnej zabawy: Rada Sołecka , Sołtys, Radni, Świetlica w Wyszkowie, Gminne Centrum Kultury w Lelkowie oraz OSP w Wyszkowie.

Dla wszystkich organizatorów serdeczne podziękowania składa Sołtys Mirosław Kudliński.