Dnia 27 marca 2016r. po mszy świętej w lelkowskiej Cerkwi greckokatolickiej uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie pod kierunkiem s. Julii zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony ukraińskiemu genialnemu poecie i malarzowi Tarasowi Szewczence.

W czasie akademii wystąpili uczniowie: Horak Anna, Kajat Tomasz, Gałan Klaudia, Kolasa Mateusz, Krupa Piotr, Omelan Natalia, Frankowska Natalia, Werbowska Martyna, Frankowska Aleksandra, Werbowski Igor oraz Ulana Puszkar i Aleksander Terebieniec ze Szkoły Podstawowej w Zagajach. Scenografię składającą się z eksponatów muzealnych przygotowała pani Irena Sołoducha.

W przedstawieniu pokazano zasługi Tarasa Szewczenki, który jako pierwszy podniósł mowę ukraińskich chłopów do rangi języka literackiego i zaczął w tym języku tworzyć poezję.

Na zakończenie proboszcz parafii ks. Jan Łajkosz podziękował za przygotowanie pięknej akademii i uczczenie ukraińskiego wieszcza narodowego, a wzruszeni widzowie nagrodzili uczniów brawami.

OrganizatorzyAutor fotografii: Piotr Puszkar