Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Wyszkowie połączone były z odpustem parafialnym.
Uroczysta msza święta celebrowana była przez ks. proboszcza Jakuba Ilczuka, w czasie której nastąpiło poświęcenie figurki św. Floriana. Ponadto małżonkowie Barbara i Jan Śniegoccy odnowili złożone przed laty przyrzeczenia małżeńskie. Jubilaci obchodzili 40 rocznicę ślubu.

Następnym akcentem było spotkanie w świetlicy , gdzie mieszkańcy Wyszkowa kontynuowali uroczystość śpiewając hymn państwowy. Zgromadzeni wysłuchali goszczącego chóru dziecięcego z Zagaj, który swoim występem wzbogacił akademię.
Na tę okoliczność mieszkanki Wyszkowa przygotowały poczęstunek dla wszystkich uczestników.
W uroczystości udział wzięli parafianie, strażacy OSP Zagaje i Wyszkowo oraz dziecięcy chór z Zagaj.

Sołtys Mirosław Kudliński