Artykuły z kategorii

Wydarzenia i Kultura

Gminne obchody Święta Niepodległości za …

13-11-2023

Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju, na stałe wpisane w kalendarz każdego patrioty. Jest wyrazem szacunku dla dokonań przodków walczących w obronie ojczyzny oraz źródłem...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

PUBLIKACJA pt. "eko WARMIŃSKO-MAZUR…

08-07-2022

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną województwa warmińsko-mazurskiego, albumu pt. "eko WARMIŃSKO-MAZURSKIE.PRZYSZŁOSĆ I ROZWÓJ" - Gmina Lelkowo strona 21

Więcej

PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt Konsultacyjny działa przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Siedziba Punktu mieści się przy Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie.

Punkt Konsultacyjny oferuje poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 31 października  2023r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Lelkowo w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Do uczniów klas  IV szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelkowo: Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lelkowie i Szkołę Podstawową w Zagajach,  trafiły już laptopy, przekazane w ramach Rządowego programu „Laptop dla ucznia”.                    
Laptopy otrzymało na własność 10 czwartoklasistów.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

- wprowadzenie do systemu nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18r. życia,

- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,

- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.