Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie zaprasza osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, na bezpłatne szkolenie które odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Braniewie przy ul. Jana Matejki 6 ( II piętro - sala konferencyjna).

Program szkolenia:

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 7 października 2015 r. do 6 listopada 2015 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Obchodach Święta Niepodległości 11 listopada 2015r. w Lelkowie