WERONIKA KORTHALS , kompozytorka, wokalistka ,dyrygentka z Pucka

dnia 06.11.2015 roku o godz. 19:00 wystąpi po raz pierwszy w Braniewskim Centrum Kultury .

ZAPRASZAMY DO BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY dnia 27 listopada godz. 18:00 na niepowtarzalny kabaret ,,Łowcy . B”.

Łowcy. B to kabaret działający na profesjonalnej scenie od 12 lat.
Swoją działalność rozpoczął z przytupem wygrywając w ciągu pierwszych dwóch lat niemal wszystkie liczące się festiwale. 1 nagroda na Pace, Grand Prix Mulatki, Grand Prix na Wyjściu z Cienia oraz Grand Prix Przewałki. Oprócz tego Łowcy wygrali festiwal kabaretu w Zielonej Górze i zdobyła kilka koryt na rybnickim Ryjku.

22-23 październik 2015 r.
Odpady prosimy wystawić przy punktach selektywnej zbiórki odpadów do godz. 6:00

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 6 października 2015r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lelkowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Przypomnienie o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Lekowie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych  o obowiązku wniesienia opłaty III raty z tyt. korzystania  z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015, w terminie

do  30 września 2015r.