Zespół Szkół w Lelkowie przyłączył się do ogólnoeuropejskiej kampanii MOVE Week, promującej zdrowie i aktywność fizyczną. Jest to wydarzenie odbywające się we wrześniu w całej Europie.
17 września zgłosiliśmy nasz pomysł na zorganizowanie imprezy sportowej, której głównym celem była zabawa i ruch. Spośród nadesłanych propozycji wybrano 60 najlepszych, w tym również naszą. W nagrodę otrzymaliśmy pakiet sprzętu sportowego.
Dnia 25 września Zespół Szkół w Lelkowie zorganizował Europejski Dzień Sportu Szkolnego pod hasłem ,,Sport czyni wolnym”.

Do zorganizowania tego wydarzenia przyłączyli się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, a także nauczyciele i rodzice.
Każda klasa wylosowała kraj europejski, który reprezentowała podczas turniejów sportowych. Na pierwszych dwóch godzinach lekcyjnych uczniowie przygotowywali się do obchodów tego ważnego wydarzenia. Z pomocą nauczycieli i rodziców wykonali transparenty propagujące Europejski Dzień Sportu Szkolnego, a także flagi z barwami wylosowanego kraju. Podczas zajęć uczniowie zdobyli najistotniejsze wiadomości na temat reprezentowanego przez siebie kraju. Zajęcia przeplatane były gimnastyką śródlekcyjną.
Dalsza część imprezy odbywała się na boiskach szkolnych, gdzie dokonano oficjalnej ceremonii otwarcia. Uczniowie w sposób bardzo kreatywny utożsamili się z wylosowanym przez siebie krajem europejskim. Wyróżniali się kolorowymi strojami, flagami namalowanymi na policzkach i włosach, a także różnym rekwizytami. Do konkurencji sportowych stanęła drużyna polska, niemiecka, rosyjska, czeska, austriacka, węgierska,
Tego dnia boisko szkolne zamieniło się w piękne kolorowe wydarzenie propagujące aktywność fizyczną na kolorowych banerach, transparentach i flagach.
Uczniowie zmierzyli się wminieuropejskim turnieju ,,zbijaka oraz minieuropejskim turnieju piłki nożnej i siatkowej. Młodsze dzieci brały udział w grach i zabawach zwinnościowych. Podczas imprezy wykorzystano także sprzęt sportowy otrzymany w ramach zorganizowania EDSS. Nauczyciele oraz zaproszeni rodzice nie tylko dopingowali drużynom, ale także brali czynny udział w konkurencjach sportowych. Aby urozmaicić imprezę, pomiędzy konkurencjami, odbywało się losowanie ,,szczęśliwego numerka”, za którym ukryta była nagroda w formie gadżetu sportowego. Otrzymany podarunek miał zachęcić zdobywcę do aktywności fizycznej.
Całe wydarzenie uświetniła ZUMBA FITNESS poprowadzona przez zaproszonego instruktora p. Katarzynę Ogiela-Kozakiewicz. Przy głośnej muzyce taniec z elementami fitnessu zaprezentowali nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i rodzice.
Partnerami w organizacji Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego ds. informacji była Fundacja Żółty Szalik z Braniewa oraz Federacja Fosa.

Joanna Trzebińska