Drugiego października uczniowie klasy II i III wraz z organizatorami panią Anna Andrejuk – Klufas, panią Ireną Bagan i panią Anna Rutkowską obserwowali przeloty ptaków na terenie Lelkowa.
Już od pięciu lat Szkoła Podstawowa w Lelkowie bierze aktywny udział w akcjach proponowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Różnorodne działania przyrodnicze prowadzone są w ramach programu edukacyjnego „Przyroda wokół nas - Ptaki” realizowanego przez najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Tegoroczne Europejskie Dni Ptaków rozpoczęliśmy zajęciami edukacji przyrodniczej, podczas których uczniowie oglądali film edukacyjny udostępniony przez współpracującego z naszą szkołą ornitologa pana Marka Bebłota.
Najważniejszym punktem przeprowadzonej akcji były oczywiście obserwacje. Dzieci pod opieką nauczycieli wyruszyły na wyprawę po okolicach Lelkowa w celu obserwacji podniebnych przyjaciół. Przy pomocy lornetek uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wypatrywali skrzydlatych wędrowców. Wszelkie wątpliwości co do zaobserwowanego gatunku były sprawdzane w przewodnikach. Zaobserwowano wróble, mazurki, kawki, szpaki, sroki, śmieszki, czaplę siwą. Niestety nie udało nam się zaobserwować żurawia, który był symbolem tegorocznych Europejskich Dni Ptaków.
Po zakończeniu obserwacji został rozstrzygnięty konkurs plastyczny przeprowadzony wśród uczniów klasy drugiej i trzeciej pt. „Żuraw”. Komisja wyłoniła laureatów, którym wręczono nagrody.
Tegorocznym Europejskim Dniom Ptaków towarzyszyła słoneczna pogoda. Po obserwacjach udaliśmy się na ognisko przygotowane przez mamę jednego z naszych uczniów panią Joannę Awłasewicz, za co składamy serdeczne podziękowania.
Ogromne zainteresowanie i ciekawość uczniów jest najlepszym dowodem na to, że udział w takich akcjach i realizacja programu edukacyjnego „Przyroda wokół nas - Ptaki”, stanowi urozmaicenie zajęć szkolnych, wzbogaca wiedzę i umiejętności, a także rozwija pasje przyrodnicze.
Teraz będziemy przygotowywali się do kolejnej akcji proponowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – będzie to „Zimowe ptakoliczenie”.

Anna Rutkowska