Szkoła Podstawowa w Lelkowie jest jedną z 10 tysięcy szkół, które zgłosiły się do rządowego programu pt. „Książki naszych marzeń”   realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program prowadzony jest w roku szkolnym 2015/2016. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 1625,00 zł. W ramach dotacji zakupiono 73 książki.

Podstawowym rezultatem rządowego programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, dlatego muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu. Uczniowie będą zachęcani przez nauczycieli do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca biblioteki szkolnej z   publiczną i  pedagogiczną. Wymienione instytucje będą wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa, m.in. projekty, konkursy oraz imprezy promujące czytelnictwo wśród uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że nasze działania spotkają się z życzliwym przyjęciem wśród dzieci, a rodzice staną się partnerami w ich realizacji.

Irena Sołoducha