Informacja o sposobie wypłat świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500+

Treść informacji w poniższym załączniku