Portal beneficjenta – usprawnienie komunikacji pomiędzy urzędem a beneficjentem

 Portal Beneficjenta 1

Portal Beneficjenta 2

Portal Beneficjenta 3

Portal Beneficjenta 4

Załaczniki: Portal Beneficjenta .pdf