W dniu 15.05.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw, usatwa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 875). Tym samym wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808).

Ustawa wprowadza nowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu oraz nieznany dotychczas na gruncie tejże ustawy mechanizm przeliczania wysokości świadczenia w przypadku przekroczenia tegoż kryterium dochodowego.

Opublikowane zmiany będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r.

Do tego czasu będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Źródło:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

sporzadził:
Iwona Zielińska-Kanclerz