Wójt Gminy Lelkowo informuje, iż "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” - stypendium szkolne na rok 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 września do dnia 15 września 2020r.

O wyżej wymienione świadczenia mogą ubiegać się uczniowie:

  • szkół podstawowych
  • szkół ponadpodstawowe
  • słuchacze kolegiów nauczycielskich
  • słuchacze kolegiów języków obcych
  • słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych
  • wychowankowie ośrodków

Pod uwagę będzie brany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień). Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł. na osobę, (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Wnioski o stypendium szkolne dostępne będą w Urzędzie Gminy w Lelkowie – Referat Spraw Społecznych – pok. 3A od  poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :
(0-55) 244-82-87