W dniu 21 października 2021 r.  Prezydent,  podpisał ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy zmian od 2022 roku obsługą świadczeń wychowawczych – 500+,  zajmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Dotychczasowa forma realizacji świadczenia również się zmieni. Wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawców numer rachunku bankowego.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Począwszy od niej ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia.

Od 1 lutego 2022 r. przyjmować będzie również wnioski na kolejne okresy świadczeniowe.

Po 1 stycznia 2022r. wypłatą  świadczeń przyznanych wszystkim  do 31 maja 2022r. nadal będzie zajmował się Urząd Gminy Lelkowo.

 

Załącznik: Informacje w sprawie nowelizacji  500+

 

 Sporządził:

Kierownik Referatu Spraw Społecznych
Iwona Zielińska-Kanclerz