Gmina Lelkowo przystąpiła do rządowego programu „Książki naszych marzeń”.
Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Lelkowie, w roku szkolnym 2015/2016.
Na realizację programu otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 1.300,00 zł.

imagesCałkowity koszt realizacji zadania wraz z wkładem własnym (w wysokości 325,00zł.), wyniesie 1.625,00zł. Otrzymane środki umożliwią zakup książek do biblioteki szkolnej, w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Wójt Gminy Lelkowo
Stanisław Popiel