Wyjazd integracyjno-krajoznawczy do Lichenia w dniach w dniach 26-27 czerwca 2009r został sfinansowany z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich / Programu Integracji Społecznej /

Organizator: Gminne Centrum Kultury w Lelkowie