USŁUGODAWCY UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA USŁUG W PROGRAMIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

z gminy Lelkowo

 1. Organizacje pozarządowe:
  •  
  • Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Granica” w Zagajach,
  • Szkolny Klub Sportowy „Lider” w Lelkowie,
  • Związek Ukraińców w Polsce Koło w Lelkowie,
  • Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lelkowie,
  • Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie, Forum Kobiet, Koło w Lelkowie

 

 1. Organizacje kościelne:
  •  
  • Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębowcu,
  • Parafia Rzymskokatolicka M.M. Kolbe w Zagajach,
  • Parafia Greckokatolicka Św. Jerzego w Lelkowie.

 

 1. Jednostki Organizacyjne samorządu terytorialnego:
  •  
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie,
  • Gminne Centrum Kultury w Lelkowie,
  • Zespół Szkół w Lelkowie,
  • Szkoła Podstawowa w Zagajach,
  • Sołectwa / Rady Sołeckie

 

 1. Firmy.

 

 1. Osoby fizyczne.