29 czerwca 2015 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Lelkowo, podsumowująca 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego.
Honorowym gościem uroczystości był Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Udział w uroczystej sesji wzięli także goście min. Tomasz Sielicki – Wójt Gminy Braniewo, Tadeusz Janowiak i radni powiatu braniewskiego Mirosław Kudliński i Leszek Kłębucki.

 Podczas uroczystości została wyświetlona prezentacja multimedialna „Gmina Lelkowo –XXV-lecie samorządu”, obrazująca dokonane osiągnięcia w naszej gminie w latach 1990-2015. Wójt Gminy wręczył przybyłym gościom pamiątkowe podziękowania za współpracę i duży wkład pracy włożony w rozwój Gminy Lelkowo.

Następnie przybyli goście oraz radni złożyli Wójtowi Panu Stanisławowi Popiel gratulacje za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej.