Aktualności

Drugi tydzień tego święta i kolejne warsztaty kulinarne, ale tym razem z nauką gotowania tradycyjnych potraw WARMIŃSKICH.
Nauczymy się gotować potraw tj.: zupa karmuszka, dzyndzałki z hreczką i skrzeczkami, plince z pomoćką, fraszynki mazurskie, dzyndzałki warmińskie i chrusty wg tradycyjnej receptury.
Udział w warsztatach jest bezpłatny i dla wszystkich chętnych.

 Pierwsza część "Świętowania warenyków z dzyndzałkami" mamy już za sobą. 4-dniowe warsztaty gotowania potraw ukraińskich zakończone WIECZERNICĄ z degustacją tych potraw w artystycznej oprawie zespołu ŻURAWKA i Oleksandr Sukhomlin oraz wystawą ukraińskich pamiątek, stały się istnym ukraińskim świętem w Lelkowie. Twórcami tego święta był Związek Ukraińców w Polsce Koło w Lelkowie, Gminne Centrum Kultury i Stowarzyszenie BOCIAN.

Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju, na stałe wpisane w kalendarz każdego patrioty. Jest wyrazem szacunku dla dokonań przodków walczących w obronie ojczyzny oraz źródłem wiedzy historycznej i patriotycznych doświadczeń. Odzyskanie niepodległości i powrót po latach zaborów wolnego państwa polskiego dla wszystkich Polaków jest wartością, którą doceniamy i szanujemy również na szczeblu lokalnym.