Drugiego października uczniowie klasy II i III wraz z organizatorami panią Anna Andrejuk – Klufas, panią Ireną Bagan i panią Anna Rutkowską obserwowali przeloty ptaków na terenie Lelkowa.
Już od pięciu lat Szkoła Podstawowa w Lelkowie bierze aktywny udział w akcjach proponowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Różnorodne działania przyrodnicze prowadzone są w ramach programu edukacyjnego „Przyroda wokół nas - Ptaki” realizowanego przez najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Zespół Szkół w Lelkowie przyłączył się do ogólnoeuropejskiej kampanii MOVE Week, promującej zdrowie i aktywność fizyczną. Jest to wydarzenie odbywające się we wrześniu w całej Europie.
17 września zgłosiliśmy nasz pomysł na zorganizowanie imprezy sportowej, której głównym celem była zabawa i ruch. Spośród nadesłanych propozycji wybrano 60 najlepszych, w tym również naszą. W nagrodę otrzymaliśmy pakiet sprzętu sportowego.
Dnia 25 września Zespół Szkół w Lelkowie zorganizował Europejski Dzień Sportu Szkolnego pod hasłem ,,Sport czyni wolnym”.

Dnia 1 czerwca 2015 r. na kompleksie rekreacyjno-sportowym przy Zespole Szkół w Lelkowie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Miała ona charakter profilaktyczny.
W zabawach mogli brać udział uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie tj. odział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz rodzice ze swoimi dziećmi, które jeszcze nie chodzą do szkoły.