?Wójt Gminy Lelkowo przypomina, iż zbiórka ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH odbędzie się20 sierpnia 2021r. (piątek)?
? ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ w wyznaczonym punkcie tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 6:00 w dniu wywozu.

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2021 r. będą wprowadzone zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Wycofana zostaje dotacja na kotły węglowe oraz zwiększony będzie próg dochodowy uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania.

U W A G A  !
Informujemy mieszkańców Gminy Lelkowo o możliwości odbioru zużytej folii rolniczej przez firmę EMPEGIEKA Sp. z o.o. Jednorazowo możliwy jest odbiór 4,5 tony. Koszt transportu wynosi 200 zł, utylizacja 1 tony folii rolniczej 300 zł. Folię należy pakować w BigBagi bez elementów siatki i sznurka.
Wszelkie informacje w tej sprawie uzyskać można pod numerem tel. 55 243 37 29.

     Informujemy, że 8 marca br. na terenie gminy Lelkowo odbędzie się wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe NALEŻY WYSTAWIĆ wyznaczonym punkcie tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 6:00 w dniu wywozu.

Każdy wystawca odpadów powinien taki punkt zgłosić do Urzędu Gminy w Lelkowie telefonicznie 552448128 ( 7.30 - 15.30 ) do dnia 5 marca godziny 15.00.