Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski przekazał dyrektorom lelkowskich szkół tablety przeznaczone dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiednich narzędzi do nauki zdalnej.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

Informacja dla rodziców:

Czy do organizacji bezpłatnego dowozu (przez gminy) uczniów do szkół powinny obowiązywać przepisy ogólne (w tym obowiązek zakrywania ust i nosa)?

Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski przekaże dyrektorom lelkowskich szkół sprzęt komputerowy przeznaczony dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiednich narzędzi do nauki zdalnej.

4 laptopy, 43 tablety wraz z oprogramowaniem i 43 zestawami słuchawkowymi zostały zakupione ze środków pozyskanych w ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Sprzęt po skonfigurowaniu zostanie przekazany dyrektorom szkół, którzy następnie przekażą je swoim uczniom i nauczycielom.

Gmina Lelkowo pozyskała 44 680,00zł dofinansowania na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.