W dniu dzisiejszym dzieci z punktu przedszkolnego i klasy "0" odwiedziły Wójta Gminy Lelkowo i pracowników Urzędu Gminy w Lelkowie. Dla dziecka najbliższy świat to jego dom,przedszkole oraz miejscowość, w której mieszka.Dlatego grupa Przedszkolaków odwiedziła Urząd Gminy. Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski, opowiedział dzieciom o swojej pracy,odpowiadał cierpliwie na chętnie zadawane przez dzieci pytania i oprowadził gości po Referatach Urzędu Gminy. Na zakończenie wizyty Wójt przygotował dla dzieci słodką niespodziankę.
Na zakończenie dzieci oraz panie serdecznie podziękowały panu Wójtowi za to ciekawe i wartościowe spotkanie,które zakończyło się wspólną fotografią.

Dnia 6 czerwca br. uczniowie klas III-VI Szkoły Podstawowej w Zagajach, sprzątali  cmentarz w Bieńkowie i zapalili znicze na grobach byłych pracowników szkoły. Do akcji włączyli się również rodzice, którzy zakupili znicze, zaopatrzyli dzieci w narzędzia do sprzątania oraz czynnie pomagali w sprzątaniu.  

SP Zagaje

29 maja 2019r. w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki, którą poprowadziła Pani Dyrektor Ewa Żuryło i Aleksandra Rubacha .

Przybyli goście w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku obejrzeli przygotowany na tę okazję piękny program artystyczny. Zebrani wysłuchali również życzeń Wójta Gminy Lelkowo Pana Łukasza Skrzeszewskiego.

            Szkolne Koło Wolontariatu w Lelkowie przyłączyło się do kampanii Kilometry Dobra 2019, której organizatorem jest Fundacja ,,PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI”. Głównym celem kampanii jest zebranie jak największej ilości pieniędzy na zakup sprzętu medycznego, leczenie oraz rehabilitację dzieci z regionu Warmii i Mazur.  Przed wielkim finałem, który odbył się 2 czerwca w Parku Kusocińskiego w Olsztynie, organizatorzy wymienili zebrane pieniądze na monety jednozłotowe. Ułożono z nich nieprzerwany ciąg, w celu pobicia rekordu Guinnessa i ustanowienia rekordu Polski. Kilometry Dobra to również międzyszkolna rywalizacja i konkurs z nagrodami. Ostateczny wynik kampanii poznamy do dnia 19 czerwca.