Dnia 24 maja 2019r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w VI Edycji Terenowego konkursu wiedzy przyrodniczo –leśnej „Mistrzowie Wiedzy Leśnej'' , którą organizowało Nadleśnictwo Orneta. Nasi uczniowie : Antonina Rutkowska kl. IV, Emilia Sempowicz kl. V, Przemysław Urawski kl. V, Natalia Bereda kl. VI  pod opieką Pani Dyrektor Iwony Chojeckiej godnie reprezentowali szkołę zajmując czwarte miejsce. Konkurencje dotyczyły wiedzy naukowej i sprawności fizycznej w zakresie:

"Nie masz bodaj drogi, na której łatwiej dojść do mądrości, jak przez najusilniejsze czytanie…"  -   Andrzej Frycz Modrzewski

Ksiądz Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej Edmund Piszcz ofiarował naszej szkolnej bibliotece wartościowe książki i piękne albumy, które wzbogaciły nasz księgozbiór i będą cenną pomocą w zdobywaniu wiedzy i mądrości przez uczniów naszej szkoły.

Z największą radością przyjęliśmy pamięć Arcybiskupa o naszej szkole. Bardzo się cieszymy, że wspomniał on swój pobyt w Lelkowie. Wyrażamy ogromną wdzięczność za dar ofiarowany naszej szkolnej bibliotece.

Dnia 26 kwietnia i 8 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne, prowadzone przez Panią Elżbietę Górecką – dyrektora i trenera z Ośrodka Profilaktyki i Edukacji ,,Lider” w Morągu. Zajęcia zostały przeprowadzone w kl. V, VI i VII, dotyczyły m.in. zagrożeń związanych ze światem wirtualnym oraz profilaktyki alkoholowej. Zorganizowanie warsztatów było możliwe dzięki pozyskaniu środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkoła Podstawowa w Lelkowie po raz drugi przystąpiła do konkursu organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie „Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego”-„Wsi spokojna, wsi wesoła”- czyli zakątki rustykalne w Szkolnym Ogrodzie Dydaktycznym.