Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.


       Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci, to rządowe wsparcie rodzin  w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

  • Dla kogo świadczenie dobry start?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.
Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. 

W tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o „500+”. Ważne informacje dla rodziców.
 

Przypominamy – w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. – Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli  w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021 r. Rodzice mogą być spokojni – tłumaczy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. 
Do tej pory 1 lipca był terminem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Informacja dotycząca, z którego Banku można wysłać: wniosek 500+/wniosek na Dobry Start oraz przez który Bank można założyć profil zaufany

W załączeniu plik do pobrania

Informacja, jakie wnioski można składać elektronicznie przez Portal 'Emp@tia', event)">Emp@tia w nowym okresie zasiłkowym/świadczeniowym 2020/2021