INFORMACJA

w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na okres świadczeniowy2021/2022

 

       Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2021r. rozpocznie się wydawanie  i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022, a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od dnia 1 lipca bieżącego roku.

I N F O R M A C J A

w sprawie przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

  

            Wójt Gminy Lelkowo informuje iż "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” - stypendium szkolne na rok 2021/2022 będą wydawane i  przyjmowane od dnia 1 września do dnia 15 września 2021r.

Od dnia 1 lipca zmienia się kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego oraz sposób jego naliczania.

Obowiązywać będą również NOWE DRUKI WNIOSKÓW  o dodatek mieszkaniowy i deklaracji o dochodach. określone w drodze uchwały nr  XXIX/157/2021 Rady  Gminy Lelkowo z dnia 19 maja 2021 r.

W kwietniu 2021 roku sejm uchwalił nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny, która jeszcze w czerwcu spowoduje kilka istotnych zmian.

Wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Nie będzie już potrzeby składania wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. 

Co dokładnie zakłada nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny? 

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.
Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli również wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak było to w aplikacji mKDR).

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego  Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE", może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Na terenie  Gminy Lelkowo wnioski składa się w Urzędzie Gminy Lelkowo – Referat Spraw Społecznych – 55 244 82 87.