loga

Gmina Lelkowo  otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym.

NAZWA PROGRAMU: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy.

GMINA LELKOWO NA PODSTAWIE ZAWARTEGO POROZUMIENIA  PS-I.946.3.84.2023  OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE 58.386,00 zł.

od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną.

Urząd Gminy Lelkowo, przypomina o rozpoczętym w dniu 1 listopada 2022r. nowym okresie zasiłkowym  2022/2023 dotyczącym świadczeń rodzinnych.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego a chcą zachować kontynuacje wypłaty świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2022r., niezwłocznie w terminie do końca listopada 2022r. winny złożyć stosowne wnioski o przyznanie świadczeń.

Należy pamiętać, iż świadczenia rodzinne przysługują od miesiąca złożenia wniosku!!!