Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1  sierpnia 2020r. rozpocznie się wydawanie  i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 300+ Dobry Start, a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od dnia 1 lipca bieżącego roku.

 Wójt Gminy Lelkowo,  informuje, iż  wydawanie i przyjmowanie  wniosków o  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy  2020/2021  rozpocznie się od dnia  1 sierpnia 2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, od dnia 1 lipca danego roku.

 Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2020r. rozpocznie się wydawanie  i przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od dnia 1 lipca bieżącego roku.

    Wójt Gminy Lelkowo informuje, iż "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” - stypendium szkolne na rok 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 września do dnia 15 września 2020r.

W dniu 15.05.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw, usatwa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 875). Tym samym wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808).