Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 rozpocznie się od dnia 1 września 2016r.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i spełniają określone w ogłoszeniu kryteria.

Zdarza się, że podczas wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze rodzice lub opiekunowie popełniają błędy lub nie wypełniają wszystkich pól.
Najczęstsze z nich to m.in. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.

Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż realizacją zadań, z zakresu świadczenia wychowawczego – "Rodzina 500+", będzie zajmował się Referat Spraw Społecznych.
Wnioski o świadczenie wychowawcze będą wdawane i przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r.
Wnioski można składać w formie papierowej lub przez internet, wykorzystując: