Wójt Gminy Lelkowo informuje, iż "Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym” - stypendium szkolne na rok 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 września do dnia 15 września 2020r.

W dniu 15.05.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw, usatwa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 875). Tym samym wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808).

Portal beneficjenta – usprawnienie komunikacji pomiędzy urzędem a beneficjentem

Informacja o sposobie wypłat świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500+

       Lelkowo, 02-03-2020 r.

WÓJT GMINY LELKOWO
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok.
 

I. Zlecenia realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania.

II. Rodzaj zadania

Wspieranie działań sportowych, popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej pt.

,,Krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych”